Stanovy

Naše vize

Chceme být jedničkou v Plzniokolí. Našim klientům dodáváme precizně odvedenou, 100% kvalitní službu. Klienti se na nás mohou spolehnout. Buď i ty pilířem a ukaž spolehlivost, precizní kvalitu a osobní přístup.Uvědom si, že se stáváš členem více jak 80 členného týmu, který táhne za jeden provaz. A to už přináší trochu zodpovědnosti to ostatním nekazit a přičinit se k dalšímu růstu. Cílem je budování stabilního týmu v každé divizi se stálou poptávkou napříč celým rokem.

Kam budeš patřit aneb Kolegové a firemní struktura

Ondřej Pondělík

majitel

Jiří Scheinherr

hlavní šéf, u toho to začíná i končí, Vedoucí Stěhujemezavás.cz

Andrea Horníková

účetní a personalistka

Monika Řechková

vedoucí Uklizenozavás.cz

Michal Červený

vedoucí Výškyzavás.cz

Lukáš Moučka

vedoucí Detailingzavás.cz

Tomáš Tureček

vedoucí Marketingzavás.cz, Uklizenoshop.cz, Uprataneshop.sk, Ecolor.cz

Firemní identita

Asi sám uznáš, jak je pěkné, když to ladí. Nalaď se na stejnou vlnu, zajdi si k vedoucímu pro tričko, mikinu, případně další doplňky, abys správně zapadl. Vedoucí mají bílé tričko s límečkem a logy své divize. Makáči mají tyrkysové tričko, černou mikinu, atp. s logy své divize. Vyfasuj si dostatečné množství, ať zapadnešneděláš ostudu! K tomu pak ideálně nosit černé kalhoty. Toto bude nyní tvé pracovní oblečení, které nos do práce povinně.

Zakládáme si na osobním přístupu a přátelských vztazích. To platí při komunikaci s ostatními kolegy, ale i s klienty. Nikde nikoho nepomlouváme ani neřešíme osobní spory. Pokud je zaměstnanec s čímkoli nespokojený, ať se obrátí na svého nadřízeného! Pokud by ti nebyl schopen pomoci nadřízený, obrať se na Ondru Pondělíka. Rádi ti pomůžeme s jakoukoli situací či starostí i v osobním životě. 

Informace pro uzavření spolupráce

Tak teď už víš u koho se přihlásit, už víš jak se oblékat, tak nyní potřebujeme vyřešit formu spolupráce a nějaká data od tebe. Vyplň tedy tento formulář: Osobní dotazník zaměstnance.

Formulář vytiskne slečna účetní a připraví smlouvy, které následně podepíšeš.

Sdílení informací a komunikace

Máš pusu, tak se zeptej svého vedoucího. Neboj se s ním řešit všechny dotazy, problémy, potřeby. Od toho tu je, aby ti předal dostatek relevantních informací. Protože se jinak můžeš dozvědět zkreslené informace, které nejsou zcela pravdivé a může tě to znechutit, nebo nasměrovat špatným směrem. 

Hlavním komunikačním nástrojem je aplikace WhatsApp (android zde, iPhone zde) v mobilním telefonu. Jedná se o nenáročnou a intuitivní aplikaci, která je zdarma. Do jednotlivých skupin, tě připojí tvůj vedoucí.

Pro některé divize a některé úkoly je k dispozici Google Drive, tedy sdílený prostor, který využijí hlavně vedoucí. Nabízí totiž i on-line dokumenty (“word”, “excel”, apod.). 

Většina realizátorů pak využívá např. sdílené kalendáře přes Google Calendar. Opět ti vysvětlí vedoucí a nasdílí ti potřebný kalendář. Kalendář je zároveň propojen s Docházkazavás.cz a synchronizují se ti úkoly.

Dalším kanálem pro sdílení informací a správnou komunikaci je Docházkazavás.cz. To je postupně se rozvíjející program pro řízení zakázek a získává spousty dalších funkcí. Více však v samostatné sekci.

Velmi důležitým bodem je efektivita času, který v práci všichni trávíme a s tím související respektování času svých kolegů. Pro bezproblémovou komunikaci či realizaci úkolů si vždy domluvte schůzku a řešte více věcí najednou. Toto lze řešit individuálně pro každou divizi s ohledem na její charakter.

Důležité doporučení – řeš vše proaktivně. Být naštvaný “u piva” je sice český folklór, ale ne u Službyzavás.cz. Hledej cestu, jak se dá problém vyřešit a nabídni ji ostatním. Třeba to nebude vždy schváleno, ale inspiruješ tím ostatní a třeba naleznete lepší řešení (Př. špatný – došly mi pytle na odpad, Př. lepší – Hani připravíš mi pytle, nebo si je mám koupit).

Areál

Vše má určitá pravidla, kterých se musíme řídit. Ať už z důvodu bezpečnosti, tak z pohledu celkové firemní kultury. Jak se mezi sebou chovat a jak se chovat ke klientům, jsi si již přečetl. 

Zákaz kouření

V celém areálu i budově firmy je přísný zákaz kouření! Jediná výjimka je v prostorách “odpočinku” v zadní části za budovou. Zde jsou umístěny popelníky a stoly se židlemi pro možnost relaxace a obědu. Buď ohleduplný a nekuř někomu “do jídla”. 

Pro samotné kuřácké pauzy platí samozřejmě určitá pravidla. 

  1. Pokud jdeš “na jednu”, stopni si čas v Docházkazavás.cz a po návratu k práci si opět zapni stopování času na úkolu.
  2. Není efektivní, abys kouřil “každých 15 min.”, četnost možných kuřáckých pauz si domluvíš se svým nadřízeným.
  3. Udržuj pořádek! Dbej, aby nikde neležely nedopalky, sirky, krabičky od cigaret, apod.
  4. Nezapomeň, že zakouřit si může přijít i klient. Buď tedy slušný a korektní!

Parkování a vjezd do areálu

Areál je základna, bohužel není nafukovací a tak je do ní vjezd pouze pro přesně určená vozidla a naše klienty (pokud není vyjímka v případě, že něco přivážíš, odvážíš, nebo si např. necháváš umýt auto). Ostatní mohou využít např. parkovací místa velkého parkoviště naproti přes hlavní silnici

A kdo tedy může vjet do areálu? Nejlépe to uvidíš na mapě na další straně. Jsou to vedoucí divizí, kteří mají vyhrazené místo a konkrétní firemní vozy. 

Výškyzavás.cz

Služební vozidla Výškyzavás.cz na vyhrazených místech v pravé části areálu, kde mají vyhrazeno 5 parkovacích stání pro služební vozidla (plus plošina je vlevo od vjezdu do areálu na prvním místě). 

Uklizenozavás.cz

Služební vozidla Uklizenozavás.cz pro doplnění spotřebního materiálu. Parkovací místo je umístěno za hlavní budovou, příjezd vlevo mezi garáží mokrého mytí a parkovacími stáními Půjčovnazavás.cz. Místo je označeno značkou K+R před budovou skladu, což jak jistě víš, je značka pro parkování pouze po nezbytně krátkou dobu pro vyřízení úkonu. Doba pro doplnění musí být předem dojednána se skladnicí (logicky musí být vše připraveno a také, aby se před skladem nepotkala 2 vozidla). Vstup do PROSTORu SKLADU je bez skladnice ZAKÁZÁN! Ale to už v samostatné specifikaci skladu.

Klienti

Klienti mají vyhrazena parkovací místa v přední části, jedná se o 11 parkovacích míst za malou budovou vedle brány.

Doufám, že nemusím zdůrazňovat, že se chováme slušně, dbáme na pořádek, předcházíme škodám a úrazům. Chodíme v pracovním firemním oblečení, prostě tak, aby se za sebe nebo za druhého nemusel nikdo stydět.

V levé zadní části areálu, za parkovištěmPůjčovnazavás.cz jsou umístěné popelnice na smíšený i tříděný odpad. Tyto popelnice slouží pro ukládání odpadu vzniklého provozem areálu! Nikoliv pro ukládání odpadu ze zakázek! Odpad ze zakázek má být po realizaci odvezen na nejbližší sběrný dvůr, nebo skládku a tam uložen! Doklad pak bezodkladně předat účetní.

Nicméně kompletní pravidla pro areál jsou sepsány zde: https://docs.google.com/document/d/1Xb4SCsTYYMLO7nDBEzBJ7lKL4C1fSqD5BlbUUpwVQnc/edit?usp=sharing

Budova

Budova je nyní rozdělena na přijímací kancelář (hlavní vchod do budovy), garáže pro mytí, aplikační centrumdetailingové práce, zasedací místnost, byty a kanceláře jednotlivých divizí. V přízemí se nachází šatna a sprchy, které můžeš v případě potřeby využít. Celou budovou tě provede vedoucí divize a seznámí tě s konkrétními kolegy.

Vnější část budovy je osvětlena automaticky a to světly s pohybovým čidlem, které se sami zhasínají. Uvnitř budovy se jedná o ruční rozsvícení a zhasínání kromě schodiště a chodby u bytů 1 až 4. Každý je povinen za sebou zhasínat.

V celé budově je přísný zákaz kouření!

Zakázky

Nebude to jiné, chovej se obdobně, jak je popsáno výše, dle firemní kultury, ve firemním oblečení, s určitou pokorou, že vstupuješ do majetku klienta a opět předcházej úrazům a nehodám. Pokud by klient požadoval jiný, než dojednaný rámec činnosti, kontaktuj svého vedoucího.  

Evidence práce

Než dostaneš svůj první úkol, je třeba několik důležitých bodů. Máš je splněné? 

  • sepsaný a podepsaný dotazník (Osobní dotazník zaměstnance)
  • podepsanou smlouvu
  • potvrzení od lékaře
  • převzal sis firemní oblečení
  • seznámil jsi se STANOVAMI
  • proškolen BOZP

Tak to už ti pravděpodobně na email, který jsi zadal do formuláře přišel i odkaz a přístupy do systému pro evidenci práce. Již ses dočetl o docházkazavás.cz (Eplis). Používá se přes počítač – app.eplis.cz, nebo mobil m.eplis.cz prostřednictvím prohlížeče Google Chrome

Návod pro realizátory – mobil

Návod pro realizátory – počítač

Návod pro vedoucí – počítač

Tak a nyní už znáš celý systém evidence. Odpracovaný čas si eviduj v okamžiku realizace. Za vyjímečných okolností můžeš evidovat/editovat záznamy 24h zpětně, ne déle. Na základě zaznamenaného času budou odpracované hodiny proplaceny. Nezaevidované hodiny naopak nebudou propláceny.

V systému mobilní verze eviduješ jak realizovanou činnost, tak si přes ni žádáš o dovolenou (viz pravidla dovolená), žádáš dopředu o možnost navštívení lékaře, OČR. Tyto skutečnosti, nebo např. i jiný důvod nepřítomnosti a to neprodleně musíš hlásit jak vedoucímu, tak účetní

Výplata

Systém umožňuje filtraci za určitá období a ukáže konkrétní sumář hodin a mzdy. Z tohoto sumáře ti bude vyplacena mzda, nebo v případě spolupráce OSVČ si vystavíš na danou částku fakturu. Faktura musí být doručena nejpozději 3. den v následujícím měsíci na fakturace@sluzbyzavas.cz, jinak se o zpožděné dny prodlužuje termín vyplacení.

Výplatní termín: 20. v měsíci.

Pokud splníte v divizi dané podmínky, můžete dosáhnout i na prémie. Platové ohodnocení je napříč celou firmou určen v hodinové sazbě určené vedoucím divize. 

Uklizenozavás.cz – na základě vzájemné dohody se zaměstnanci bude plat pouze dle hodinové sazby.

Stěhujemezavás.cz – plat na základě hodinnové sazby + slíbené individuální minima s každým zaměstnancem.

Výškyzavás.cz – plat na základě hodinnové sazby.

Detailingzavás.cz – plat na základě hodinnové sazby + 10% ze zisku za každý kvartál. Podmínkou je meziroční navýšení 20%.

Marketingzavás.cz – plat na základě hodinnové sazby + 10% ze zisku za každý kvartál. Podmínkou je meziroční navýšení 20%.

Ohodnocení nad rámec mzdy určené hodinovou sazbou je závislé na spolehlivosti, kvalitě práce, dochvilnosti, pozitivním přístupu a dodržování pravidel o firemní identitě.

Prémie za mimořádně odvedenou práci, nebo za plnění úkolů nad rámec svých povinností může schválit vedoucí divize po odsouhlasení s Ondřejem Pondělíkem.

Neposkytujeme žádné zálohy, vyjímečné situace řešit s Ondřejem Pondělíkem.

Dovolené a svátky

Po odpracování zkušební doby 3m získáváte dny dovolené, které máte propláceny. Zaměstnanci mají dle běžného zákoníku práce, OSVČ pokud mají dojednáno pro svoji divizi. 

Dovolené je nutné hlásit minimálně 14 dní předem a to do firemní aplikace. Ideálně se domluvit s kolegy, určitě není možné jet všichni na dovolenou v jeden termín. Schválení bude vždy na vedoucím divize.

Svátky jsou proplácené zaměstnancům, OSVČ nejsou.

Další provozní záležitosti

Změny

Časem se leccos mění, tel. číslo, bydliště, změny zdravotní pojišťovny, čísla účtu, apod.  

Vše bez odkladu nahlaš vedoucímu a účetní

Hotovost za realizované zakázky

Hotovost by měl přebírat vedoucí, nebo obchodník dané divize. Pokud se stane, že přebíráš hotovost od klienta, nebo ti zbyde z obnosu pro nákup, předej ji zpět vedoucímu.

Smlouvy s klienty

Nemáš žádné podpisové právo, proto nic za firmu nepodepisuj! Jakýkoliv podpis zakázky podepisuje pouze a jen Ondřej Pondělík, u Výškyzavás.cz má právo i Michal Hrbek. Jakékoli obejití podpisu bude penalizováno pokutou 10.000 Kč!

Řešení problémů

Při vyskytnutí nečekaných problémů se snažíme vždy vyjít vstříc klientovi – o možné kompenzaci nebo dalším postupu rozhodne vedoucí oddělení.

Pokud se objeví vlastní chyba, bude chyba řešena individuálně se zaměstnancem. V případě nekvalitně odvedené práce zaměstnanec dokončí svůj úkol bez evidování práce nebo po jiné domluvě s vedoucím.

Každý zaměstnanec má povinnost mít vlastní pojistku “na blbost”, aby v případě problému mohl využít i v pracovním prostředí. Pokud se stane jakýkoli problém a pojistka nebude, hradí firma a v plném rozsahu + administrativní výlohy a navýšení pojistky se strhává z platu! Pokud pojistku nemáš, můžeme ti nabídnout firemní pojistku a bude se ti měsíčně z platu strhávat 100 Kč, což za to stojí pro klid duše.

Slevy a výhody pro klienty

Aktuálně nenabízíme žádné oficiální zvýhodněné služby. Pro firmy a pravidelné zákazníky lze zajistit přednostní objednání. Případné slevy nikomu neslibujeme a vždy o nich jednáme s vedoucím oddělení.

Sklad

V současné chvíli máme 2 sklady. Pro Uklizenozavás.cz, který spravuje Hanka Vavřičková a pro Výškyzavás.cz, který spravuje Michal Hrbek

U obou skladů je potřeba mít dostatečné množství spotřebního materiálu. U pravidelných akcí to není problém, ale pokud se bude jednat o jednorázové nárazovky, pak by mohl nastat problém. Je nutné si objednat vyzvednutí dopředu, nejpozději 24h předem u odpovědného skladníka. 

Pokud se na jakémkoliv vypůjčené věci projevila jakákoliv závada, okamžitě ji nahlaš! V opačném případě jdou náklady za opravu, nebo i za vícenáklady spojené se zpožděním na zakázce apod. za posledním nájemníkem!

Evidenci skladů, žádosti a objednávání spotř. materiálu budeme postupně převádět do Docházkazavás.cz.

Cokoliv pro sebe

Pokud budeš cokoliv potřebovat pro sebe, od tužky, oblečení, produktů z eshopů, nebo např. službu umytí auta, úklidu domácnosti, aj. – domluv se s vedoucím, nasměruje tě s kým dořešit, nebo zařídí sám.

Školení

Chceš se vzdělávat? To vítáme a chceme tě podpořit! Najdi si školení a pokud bude mít smysl, rádi ho proplatíme. Pokud bude nákladnější, budeme chtít jen doložku určitého času, který s námi budeš pracovat (např. 6m).

Občas to jinak nejde…

“Chytrému napověz, hloupého kopni.” Bohužel jsou mezi námi tací, kterým není rady a opakovaně se neřídí pravidly. Věřím, že ty takový nejsi. Ale občas musíme přistoupit i k nepříjemným praktikám a udělit nějakou pokutu, aby si to dotyčný “zapsal za uši”. 

Za co by taková pokuta mohla přijít? 

Nedodržování firemní kultury    100 Kč

a to nejen s chybějícím firemním oblečením, ale nepořádek na pracovišti, v areálu, svícení nebo puštěný spotřebič mimo pracovní dobu, špatné parkování, chybné nakládání se zapůjčeným nářadím a nástroji, atp.

Bezodkladné nenahlášení škody, poruchy, vady od 100 Kč

Chybné nakládání s odpady 100 Kč

Věřím, že to není tvůj případ a budeš týmu pomocníkem než přítěží. Toto byla spíše obecná pravidla. Nyní si ještě dle své divize projdi individuální stanovy své divize a případně speciální stanovy pro vedoucího vozu, vedoucí divize, apod.

STANOVY divizí

Uklizenozavás.cz

Výškyzavás.cz

Stěhujemezavás.cz

Detailingzavás.cz

Marketingzavás.cz – Ahoj markeťáku, vítej u nás a pojď si projít, jak to u nás funguje.

Provoz

Kalendáře

Kalendáře využívají všichni vedoucí oddělení a celé oddělení marketingu. Pro všechny pak bude tabulka za jednotlivé divize, kde bude plán na 3-4 týdny dopředu s klienty a vytíženou kapacitou. V pracovním dni je dobré vždy počítat s cca 1 hodinou rezervy (pro dodělávky či úklid pracoviště).

Za nedodržení pravidel (blokování vyjetí automobilu, zastavení na parkovacím místě vyhrazené pro byty) hrozí pokuta od 100 Kč – uděluje Milan Plachý.

Pokladna

Odpovědná osoba za pokladnu je Jirka Scheinherr a Andrea Horníková. Každý vedoucí divize přináší pak peníze a ty Jirka, nebo Andrea zapisují do tabulky PPN. 

Nákupy v oddělení

Spotřební materiál nutný pro práci

Výškyzavás.cz mohou odebírat u smluvních dodavatelů + dle uvážení Michala Hrbka a bude hlásit jen nad 10.000 Kč. Ostatní musí vždy nahlásit do skupiny PLATBY v aplikaci whatsapp a počkat na schválení Ondry Pondělíka.

Notebook a programy

Vždy individuálně s Ondřej Pondělík.

Služební telefon

Každý vedoucí má přidělený služební telefon. Veškeré nadstandardní platby mobilem na účet firmy jsou zakázány a budou účtovány každý měsíc + pokuta 200 Kč za porušení pravidel.

Služební automobil

Nárok na automobil

Má každý vedoucí divize, kdy je mu účtováno 1% z pořizovací ceny vozu bez DPH za každý měsíc.

Účtenky za palivo

Je možné vyhodit.

Klienti 

Smlouvy s klienty

Jakýkoliv podpis zakázky podepisuje pouze a jen Ondřej Pondělík, u Výškyzavás.cz má právo i Michal Hrbek. Jakékoli obejití podpisu bude penalizováno pokutou 10.000 Kč!

Slevy a výhody pro klienty

Aktuálně nenabízíme žádné oficiální zvýhodněné služby. Pro firmy a pravidelné zákazníky lze zajistit přednostní objednání. Případné slevy nikomu neslibujeme a vždy o nich jednáme s vedoucím oddělení.

Mohli by vás zajímat

Firemní struktura

Zde najdete všechny společnosti, které patří do rodiny "zavás".

Návody

Nevíte si rady se zadáním? Nezoufejte a mrkněte se do návodů.

Scroll to Top